Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

POŻEGNANIE ZIMY – POWITANIE WIOSNY

Polskie zwyczaje ludowe i związane z nimi obyczaje coraz częściej ulegają zapomnieniu. Warto o nich pamiętać i pielęgnować już w przedszkolu. Jest to część naszego dziedzictwa narodowego. Polski folklor ludowy, zwyczaje, obrzędy i przyśpiewki przemawiają do wyobraźni dzieci.

Dobrym pomysłem na włączenie dzieci w świat obyczajów ludowych jest korowód wiosenny - „Pożegnanie zimy – powitanie wiosny”.

Korowód wiosenny odbył się pierwszego dnia wiosny (21.III.2013r.) W słoneczny, śnieżny poranek dzieci z naszego przedszkola zebrały się na placu zabaw. Starszaki wniosły strojną Marzannę ( kukłę-mającą wyobrazić złą zimę) na plac i rzuciły w największą pryzmę śniegu. Następnie Pan Jan zapalił kukłę, która bardzo szybko spłonęła.

Potem wszystkie dzieci zebrane na uroczystości zawołały: „Wynieśliśmy Marzannę – przynieśliśmy zielony gaik, żegnaj zimo – witaj wiosno !!!” i wyruszyły z zielonymi gaikami w korowodzie dookoła placu zabaw.

Po powrocie do przedszkola dzieci ze wszystkich grup wiekowych zaprezentowały montaż literacko – muzyczny z wykorzystaniem elementów dekoracyjnych, symbolizujących cztery pory roku.

„Tam daleko, gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała Wiosna...”

Piosenką zakończyliśmy uroczystość. Szkoda tylko, że za oknem jeszcze zima.

Małgorzata Wnuczek
Relacja 2013-04-05, 11:28 | autor: Agnieszka Ciupa
Przedszkolowo.pl logo